未分類

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ TOÀN THÂN *NewGlobal- Midream Group*

Hiện nay cuộc sống số đang diễn ra trên toàn cầu, mọi người mải tập trung vào công việc, học tập hay những thiết bị điện tử, khiến cho việc tập trung chăm sóc sức khỏe của mình không được thường xuyên. 

Chính việc này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, và ảnh hưởng đến việc học tập của mỗi học viên.

Để tự mình bỏ túi tiền để tự mình khám sức khỏe toàn thân thì sẽ có những cá nhân sẽ né tránh, vì thế nhà trường đã tổ chức miễn phí, và các bác sĩ của quận Shinjuku đã đến trực tiếp trường để khám cho các bạn!

Mời các bạn cùng xem video tổng hợp lại một ngày ý nghĩa này!

Xem thêm bài viết về Midream

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ TOÀN THÂN * NewGlobal- Midream Group*