Bài học riêng “RIÊNG BIỆT”

là bài học cho một người học và một giáo viên.
Bạn có thể tập trung và chỉ học những gì bạn muốn học.
Kết quả là, một hiệu quả học tập cao như bạn mong đợi.

Dành rêng cho 2-3 người học cũng tập trung lại.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giảm giá.

7 ĐẶC TRƯNG

  1. Chúng tôi sẽ tạo thiết kế khóa học cho phép bạn học những gì bạn muốn học, từng cái một, theo yêu cầu của người học.
  2. Chúng tôi có các giáo viên giàu kinh nghiệm ở mọi lứa tuổi.
  3. Học bài trong các cơ sở và môi trường của trường dạy tiếng Nhật.
  4. Chúng tôi có thể xử lý từ cơ bản đến nâng cao. Cuộc trò chuyện hàng ngày, tiếng Nhật kinh doanh, các biện pháp JLPT cũng OK!
  5. Không có văn bản nào được chỉ định, vì vậy sau khi tham khảo ý kiến, hãy chọn văn bản yêu thích của bạn và tìm hiểu.
  6. Bạn có thể chọn thời gian và ngày yêu thích của mình từ 9:00 đến 16:00, thứ Hai đến thứ Sáu. Vui lòng tham khảo ý kiến chúng tôi vào sáng sớm và buổi tối.
  7. Chúng tôi có thể hỗ trợ một hệ thống lệ phí hàng tháng trả học phí sau khi quyết định ngày học của tháng tiếp theo!

費用

Phí giáo trinh 90 phút 9,000円
Phí đầu vào 20,000円
*Lệ phí ban đầu bao gồm phí đăng ký 15.000 yên, tư vấn chương trình giảng dạy (một lần), kiểm tra lực học (một lần) và chi phí hành chính.
Phí văn bản Tùy theo giáo trinh chọn

GỬI YÊU CẦU

TEL:03-3365-8777  Thứ Hai~Thứ Sáu 8: 30-17: 30
✉:info@newglobal.co.jp