ĐỜI SỐNG SINH VIÊN VÀ TIỀN BẠC

Tokyo là một thành phố có chi phí giá cao.
Có rất nhiều công việc ở Tokyo, nhưng cục xuất nhập cảnh quyết định chỉ được làm thêm 28 giờ một tuần dành cho sinh viên quốc tế.
So sánh thì chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản tương ứng với mức lương của một công việc bán thời gian.

TIỀN ĐỂ SỐNG Ở NHẬT BẢN

Hạng Mục Số tiền Ghi Chú
Tiền nhà 30,000円 Đó là số tiền được chia sẻ với nhiều người. Không sống một mình.
Tiền điện thoại 4,000円
Tiền ăn (1日1000円×30日) 30,000円 Chi phí thức ăn chủ yếu là tự phục vụ.
Tiền giao thông(trung binh cho 1 tháng) 6,000円
Tiền điện, nước, gas 3,300円
Tiền khác 10,000円
Tiền bảo hiểm 1,700円
TỔNG 85,000円 Học viên tiêu khoảng85,000 yênmột tháng

THU NHẬP VÀ TIẾT KIỆM TỪ CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN

Tiếp theo, hãy xem số tiền bạn có thể nhận được thực tế từ một công việc bán thời gian.
Kiểm tra số tiền còn lại bằng cách trừ 85.000 yên hàng tháng.
Mức lương tối thiểu ở Tokyo là 1.013 yên vào năm 2020.
Ví dụ như một công việc khách sạn bán thời gian phổ biến với sinh viên quốc tế, một công việc bán thời gian vào đêm khuya tại izakaya, và một công ty vận chuyển đêm muộn được trả lương cao và một công việc bán thời gian dọn dẹp tòa nhà.

Loại công việc Lương giờ 1 tuần 1 tháng Lương tháng Chi tiêu Tiền còn lại
Mức lương tối thiểu Tokyo 1,013円/1h 28h 4tuần 113,456円 85,000円 28,456円

Mức lương trung bình của khách sạn

1,100円/1h 28h 4tuần 123,200円 85,000円 38,200円
Lương trung bình giờ đêm 1,375円/1h 28h 4tuần 154,000円 85,000円 69,000円
Lương đêm được trả khá 1,500円/1h 28h 4tuần 168,000円 85,000円 83,000円
Kinh doanh khách sạn được khuyến nghị xem xét sự cân bằng với cuộc sống học đường và được giao tiếp nhiều bằng tiếng Nhật.
Tuy nhiên, điều này không dẫn đến một cuộc sống xa xỉ, và sự hỗ trợ của cha mẹ là điều cần thiết.
Các bậc phụ huynh và người bảo lãnh tài chính, xin vui lòng tham khảo điều này và hỗ trợ thêm tài chinh cho các em để học tập ở nước ngoài.