CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC (BÀI HỌC Ở TRƯỜNG)

" CHÂN THÀNH, TÌNH BẠN, THỬ THÁCH "


CHÂN THÀNH


Kỳ vọng tới giảng viên và nhân viên: Nhà trường hy vọng rằng các các bạn sẽ được tiếp cận với nền giáo dục tiếng Nhật và đối sử với học viên một tấm lòng thiện chí, dùng các kinh nghiệm và năng lực của minh để tối đa hóa khả năng của người học


TÌNH BẠN


Kỳ vọng tới giảng viên và nhân viên: Không đề cập đến sự khác biệt dựa trên quốc tịch, văn hóa, tôn giáo, v.v., với một tình yêu không đổi đối với học viên chúng Nhà trường yêu những tinh cách đặc trưng dân tộc của các các bạn. Và sẽ có những bài giảng phù hợp với tất cả các các bạn với những tính cách khác nhau này.
Kỳ vọng tới người học: Các các bạn nên mở lòng để biết, hiểu và chấp nhận sự khác biệt trong cuộc sống, văn hóa, tôn giáo, v.v. ngoài quốc gia của các bạn. Nhà trường cũng hy vọng rằng các bạn sẽ có thể học, hiểu và giao tiếp với những người có tính cách và cách suy nghĩ khác nhau.


THỬ THÁCH


Kỳ vọng tới giảng viên và nhân viên ... Không bị mắc kẹt bởi giáo dục hiện tại và công việc hiện tại, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm các khả năng giáo dục mới và thực hiện thách thức mới, tối đa hóa hiệu quả công việc bằng cách tích cực sử dụng CNTT-Truyền thông tân tiến.
Những mong đợi tới người học ... Đừng ngần ngại thử, thiếu tự tin hoặc bối rối. Trong cuộc sống luôn cần có một sự tò mò về trí tuệ, hãy tìm hiểu về các lĩnh vực mà mình không biết và cố gắng tìm những điều thú vị này.


MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC (NUÔI DƯỠNG NHƯ NHỮNG NHÂN TÀI)

  • Phát triển nguồn nhân lực bằng những điều cơ bản nhất, biết yêu người khác và tôn trọng văn hóa của các quốc gia khác, giống như họ yêu chính họ và tôn trọng văn hóa của chính quốc gia họ.
  • Bồi dưỡng nguồn nhân lực với khả năng ngôn ngữ Nhật Bản, những người có thể kết nối với người khác và xã hội
  • Phát triển nguồn nhân lực tốt có thể đi làm hoặc tìm việc làm tại Nhật Bản, không chỉ ở khả năng tiếng Nhật mà còn về thái độ của học viên.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

1.KHẢ NĂNG TIẾNG NHẬT     

・Bạn sẽ có thể chứng minh một cách khách quan khả năng tiếng Nhật của mình các kì thi kĩ năng tiếng Nhật (JLPT từ N3 đến N1, CEFR từ B1 đến C1…) ở cấp độ bạn có thể vào và làm việc tại Nhật Bản.
・Có thể tóm tắt một cách hợp lý những suy nghĩ và yêu cầu của một người và truyền đạt chúng cho người khác.
・Có thể phản bác, chấp nhận ý kiến của đối phương, và đưa ra được những lập luận riêng của mình.

2.THÁI ĐỘ SỐNG         

・Bạn có thể sống một cuộc sống tự chủ mà không quên mục đích du học ban đầu.
・Bạn có thể học tập và thực hành văn hóa, phong tục, tập quán và đạo đức được chấp nhận tại xã hội Nhật Bản.

3.MỤC TIÊU HỌC LÊN, TIẾN HỌC  

・Để thực hiện lý tưởng đã được vạch ra trước khi bắt đầu đi du học, mỗi học viên có thể hoàn thành chương trình học tập của mình và lên cấp cao hơn, đến trường senmon, đại học ngắn hạn, đại học, cao học… mà minh mong muốn hoặc tìm việc làm.